STAM

6 leden & 11 Plus Scouts

Avontuur voor iedereen

Vanaf 18 jaar

Onze groep

De Stamperiode is de laatste periode die een scout als jeugdlid bij Scouting doorbrengt. Vanaf 21 jaar is een scout namelijk geen jeugdlid meer. In deze laatste speltak heeft Stam geen begeleiding meer en bedenken ze zelf wat ze bij Scouting willen doen. Als Stam ben je bezig met drie uitdagingen die je zelf kiest. Je onderneemt enorm veel met je stam, in zowel binnen- als buitenland.

Studentenscouting

Voor Stam die graag iets met Scouting willen doen, maar in een andere stad gaan studeren, is er studentenscouting. Studentenscouting is te vinden in grote studentensteden en is ideaal als je uitdagende Scoutingactiviteiten met het studentenleven wilt combineren. Meestal vinden de opkomsten gedurende de week plaats, waardoor je eventueel ook lid kunt zijn bij een andere Scoutinggroep in je oorspronkelijke woonplaats.

Plus Scouts
Na de Stam is er een groep oudere leden die niet meer wekelijks bij elkaar komen maar nog wel deel uitmaken uit onze groep. Vaak wordt deze groep ingezet als (hulp)leiding en/of ondersteuning van activiteiten. De huidige groep Plus Scouts is een groep die van jongs af aan samen op scouting in Groessen heeft gezeten.

Waarom scouting?

Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. Er zit een visie achter het Scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie S.C.O.U.T.S.

De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat:

SAMEN
Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

CODE
Dit element staat voor de normen en waarden (de 'spelregels'), de ceremoniƫn en het fundament van Scouting.

OUTDOOR
Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin het spel van Scouting gespeeld wordt, maar ook als opvoedende waarde.

UITDAGING
Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.

TEAM
Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.

SPEL
Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).

Kernwaarden van onze speltak

Elke leeftijd heeft behoefte aan andere activiteiten of uitdagingen. Daarom bieden onze vrijwilligers elke opkomst een programma op maat aan.

Deze speltak hoedt zich vooral bezig met de volgende kernwaarden

  • Ontwikkeling 90%

  • Samenwerken 80%

  • (Outdoor) technieken 100%

  • Spel & creativiteit 50%

  • Zelfstandigheid 70%

  • Leiderschap 80%